Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

spoluvlastnictví

19. 05. 2014

Dobrý den, za svobodna jsem si koupil stavební pozemek, potom jsem se oženil, a postavil RD. Nyní se rozvádím, a v rámci rozvodu a vypořádání SJM bude manželka spoluvlastníkem RD. Prý, pokud bude spoluvlastníkem, musí být spoluvlastníkem i části pozemku na které RD stojí. Ten jsem koupil za svobodna, je tento nárok oprávněný, děkuji, Almaši

20. 05. 2014 Markéta Kolaciová a Mgr. Zdeněk Joukl

Vážený pane,
dále uvedená odpověď platí pouze obecně bez znalostí detailních skutečností a přesné znalosti postupu výstavby a vzniku věci v právním smyslu v čase. Obecně v případě staveb, které stojí na pozemku jiného vlastníka (což je i Váš případ, nebo budovu zřejmě vlastníte ve společném jmění manželů a pozemek zřejmě pouze Vy sám výlučně - vše bez ohledu na zápis v katastru nemovitostí), vč. spoluvlastnictví, platí zvláštní pravidla. Tyto stavby zůstanou v souladu s ustanovením § 3056 NOZ dále samostatnými věcmi, dokud přechodem vlastnictví nedojde k tomu, že budou ve vlastnictví stejné osoby (jak pozemek, tak stavba). Pro tento režim nestanoví nový občanský zákoník žádné časové omezení, ale POZOR - ze zákona má vlastník pozemku ke stavbě zákonné předkupní právo, stejně jako vlastník stavby má zákonné předkupní právo k pozemku. Při záměru prodat pozemek či stavbu tak vlastníkům vzniká vůči sobě navzájem nabídková povinnost dle předkupního práva.

Na závěr tedy shrnutí - pokud by manželka byla následkem vypořádání společného jmění manželů spoluvlastníkem domu, nevzniká manželce vlastnické (resp. spoluvlastnické) právo k pozemku. Pozemek je ve Vašem případě samostatnou nemovitou věcí a zůstává i nadále pouze Ve Vašem výlučném vlastnictví. Vzhledem k možných právním i faktickým následkům vypořádání doporučujeme uvedenou záležitost konzultovat s odborníky z oblasti práva nemovitostí.

01. 04. 2015 miloslav

dcera se chce rozvést ale manžel se s ní nechce dohodnout na rozdělení vlastnictví bytu kterého jsou jako manželé vlastníky lze tuto polovinu bytu odprodat? samozřejmě až po rozvodovém řízení

01. 04. 2015 Markéta Kolaciová

Dobrý den,
prodej spoluvlastnického podílu na bytě je téměř neprodejný (v případě, že tento nekoupí někdo ze spekulativních důvodů). Prodej by byl zajímavý pouze pro druhého spoluvlastníka.


Odpovědět na dotaz


(podrobné informace)