Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Etický kodex

Motto: Náš zákazník – náš pán

  1. Oprávněné zájmy klienta jsou vždy nadřazeny zájmům firmy a pracovníci veškeré své jednání, chování a zevnějšek podřizují tomuto principu, samozřejmě v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami ČR.
  2. Spokojenost, pocit právního bezpečí a profit klienta je na prvním místě, odměna za provedené služby je na místě druhém.
  3. Při veškerém svém jednání, chování a úpravě zevnějšku musí mít pracovníci na mysli dobré jméno firmy, kvalitu, komplexnost a odbornost prováděných služeb.
  4. Veškeré informace, hlavně ty citlivé, které budou při prodeji zjištěny, musí být chráněny před únikem a zneužitím, a to i po skončení obchodního případu, popř. při ukončení pracovního či obchodního vztahu s firmou Reality GAIA, spol. s r.o.
  5. Veškeré přijaté finanční prostředky od klientů musí být přesně zúčtovány a nesmí být zneužity k jakýmkoliv jiným účelům.
  6. Informace získané o nemovitostech a jejich vlastnících nesmí být použity pro prospěch vlastní, osob blízkých, popř. přátel
  7. Při své práci dodržují pracovníci zásadu,že jsou součástí jednoho celku a zájem celku je nadřazen osobnímu zájmu a při práci s ostatními respektují zásady oboustranně výhodné a dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  8. Pracovníci firmy neustále zvyšují a udržují svoji odbornost tak, aby nepoškodili z důvodu neznalosti zájmy klientů a firmy.