Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Blokační jistina

06. 04. 2014

Dobrý den, chtěl jsem se dotázat, zda-li smlouva o složení blokační jistiny je nějak závazná, a to jak pro kupujícího, tak i pro prodávajícího. Případně, zda-li ji lze zrušit bez dalších nároků či penalizací v případě změny názoru na koupi, příp. prodej dané nemovitosti.
Děkuji
F. Monk

11. 04. 2014 Markéta Kolaciová

Vážený pane, děkujeme za Váš dotaz.

Vzhledem k tomu, že danou smlouvu o složení blokační jistoty k dispozici, jsou následné informace v obecné rovině. Dohody o rezervaci jsou obecně smluvní dokument, který zajišuje rezervaci předmětných nemovitých věcí zájemci (kupujícímu), tj. definuje dobu, během které nemůže prodávající, resp. zmocněný zprostředkovatel prodeje (realitní kancelář) nabízet předmětné nemovité věci jinému zájemci. Oproti tomu podpisem dohody o rezervaci zájemce přijímá závazek, že do určité doby uzavře kupní smlouvu nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Dohoda o rezervaci je většinou uzavřena mezi zprostředkovatelem prodeje, t.j. realitní kanceláří, a zájemcem o nemovité věci. Prodávající pak zpravidla bývá vedlejším účastníkem dohody.

Zájemce skládá rezervační poplatek, který činí běžně 5-10% kupní ceny nemovitostí. Rezervační záloha je často započítávána do kupní ceny nebo na provizi realitní kanceláře. V případě, že ne, pak je zájemci o odkoupení nemovitostí vrácena po podpisu kupní smlouvy. Pokud se neskládá rezervační poplatek současně s uzavřením dohody o rezervaci, bývá jeho zaplacení zajištěno ustanovením o zaplacení smluvní pokuty.

V případě, že zájemce nesplní svůj závazek vyplývající z dohody o rezervaci, zpravidla přijde tak o rezervační poplatek, který propadne zprostředkovateli prodeje.

Dohoda o rezervaci uzavřená s naší kanceláří obsahuje rozvazovací podmínku, která zájemci zajišuje, že v případě, kdy mu nebude prokazatelně přidělen úvěr z jiných důvodu, než kterými je nepředložení potřebných listin finančnímu ústavu ze strany zájemce, bude mu rezervační záloha v plné výši vrácena. Stejně bude postupováno v případě, kdy k uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí kupní smlouvě nedojde z důvodů na straně zprostředkovatele nebo prodávajícího. V případě, že prodávající odmítne kupní smlouvu nebo smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřít, i přesto, že byly splněny podmínky sjednané smlouvou o prostředkování prodeje věcí nemovitých, je tento následně povinen uhradit zprostředkovateli prodeje (realitní kanceláři) smluvní pokutu ve výši sjednané smlouvou o zprostředkování prodeje věcí nemovitých.

06. 11. 2019 Koky Zdeněk

Dobrý den, 31.10 2019 jsme podepsali sRK a kupujícím blokační ůhradu k prodeji chaty.Blokace chaty ja do 30.5.2020.prosím o radu do kdy od podpisu této smlouvy je možné tuto smlouvu ze strany prodávajícího vypovědět. předem Vám děkuji za odpověd.Koky Zd. tel.720312944


Odpovědět na dotaz


(podrobné informace)