Tato stránka používá tzv. cookies, malé soubory uložené ve Vašem počítači, které umožňují plnou funkcionalitu poskytování obsahu. Tím, že tyto stránky dále používáte, dáváte svůj souhlas s použitím cookies v souladu s Podmínkami užití.

Rozumím

Kdo se podílí na prodeji nemovitosti?

28. 03. 2012 Reality GAIA

Možná se někdy zdá, že nemovitost prodává pouze jediná osoba, většinou osoba, která je prezentována u jednotlivých zakázek, odborně nazývaná makléř. Ale není tomu tak.

Makléř má za úkol aktivně vyhledat zájemce o danou nemovitost, projednat s ním způsob realizace prodeje a zajistit vše tak, aby se obchod dokončil stejně úspěšně jako začal. Není ovšem jediný, kdo se v naší firmě podílí na úspěšné realizaci.

Jsme přesvědčeni, že cesta k úspěchu je specializace a profesionalita, proto je firma rozdělena na několik oddělení, kdy plní každé svoji funkci. Makléř je však kontaktní osobou pro prodávajícího, zájemce a každého, kdo v průběhu nabídky potřebuje či poskytuje jakékoliv informace o nemovitosti.

Pokud se rozhodnete prodat svoji nemovitost a navštívíte naši firmu, uvítají Vás naše dvě příjemné asistentky, které Vás nasměrují za příslušným makléřem. Makléř, který pracuje v oddělení prodeje, si s Vámi o nemovitosti popovídá, zjistí o nemovitosti vše potřebné, domluví si s Vámi prohlídku nemovitosti, aby si mohl o nemovitosti udělat reálný obrázek a fotodokumentaci.

Tento dále předá sesbírané informace oddělení přípravy zakázek, ve kterém nachystají zprostředkovatelskou smlouvu, nastaví s makléřem reálnou prodejní cenu a v neposlední řadě upozorní makléře a prodávajícího na případné problémy, které budeme muset v rámci úspěšného prodeje nemovitosti vyřešit.

Po podpisu zprostředkovatelské smlouvy předá makléř zakázku se všemi připravenými podklady a informacemi ke zpracování nemovitosti do oddělení inzerce, kde po dohodě s makléřem a podle velikosti a významu zakázky nastaví optimální mediální prezentaci v médiích (prezentace v měsíčníku MiniMax, inzerci v tisku, na internetu, ve výlohách, na vývěskách atd.) a současně projde databázi klientů. V tomto případě pak dochází k rychlé realizaci prodeje. Správné nastavení prodejní ceny a inzerce nemovitosti a zaměření se na správnou cílovou skupinu případných kupujících je prvním a významným krokem k úspěchu.

Makléř je pak s Vámi v kontaktu po celý zbytek realizace prodeje nemovitosti a nadále úzce spolupracuje s ostatními kolegy. Např. s oddělením právním, kde se prověřují právní dokumenty, vypracovávají kupní a nájemní smlouvy a v neposlední řadě též s účetním oddělením, které dohlíží na převody mnohdy nemalých finančních částek.

Dále se ovšem na úspěšné realizaci podílí například i kolega, který je správcem počítačové sítě (IT) a je nám, makléřům, neustále k dispozici. Tento kolega možná není prezentován v mediích, ale je pro naši firmu velmi důležitou osobou, nebo vyvíjí speciální realitní počítačový program, který nám všem usnadňuje a především zrychluje práci.

A v neposlední řadě také finanční poradce, který je k dispozici kupujícímu, aby mu poradil, jaký způsob financování koupě nemovitosti je pro něj nejvýhodnější. Další spolupráce však také probíhá s externími pracovníky jako jsou například znalci. Vypracování znaleckého posudku je také velmi důležité nejen pro daňové účely, ale řeší také technický stav převáděné nemovitosti.

Každý, kdo pracuje v naší firmě, se na tomto procesu podílí, je nesmírně důležitý a jen díky tomu, že vykonává svou práci na 100 %, je možné úspěšně realizovat velké množství zakázek.

Na závěr bychom chtěli ovšem zdůraznit, že přesto, že se na prodeji nemovitosti nepodílí pouze jedinec, jak se možná zdá, je našim cílem vždy osobní a lidský přístup ke každé zakázce, resp. ke každému klientovi. 


Odpovědět na dotaz


(podrobné informace)